Τελευταία Νέα

Ήχος και Ακοή

Ήχος και ακοή επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα του ανθρώπου. Ο ήχος είναι:
α) η μεταβολή της πίεσης ή της ταχύτητας των σωματιδίων ενός ελαστικού μέσου, αέριου, στερεού ή υγρού, η οποία διαδίδεται με τη μορφή κυμάτων μέσα στο μέσο αυτό.
β) το αίτιο το οποίο διεγείρει το αισθητήριο της ακοής ή αλλιώς η αίσθηση η οποία δημιουργείται στον εγκέφαλο μέσω του αυτιού, από τη μεταβολή της πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα.

Ήχος
 
Ως συμπέρασμα, για να υπάρξει ήχος πρέπει να υπάρξει μέσο διάδοσης και διέγερση των σωματιδίων ή των μορίων του, από μία ηχητική πηγή. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ηχητικών πηγών. Ηχητική πηγή μπορεί να είναι η ανθρώπινη φωνή με τον παλμούς των φωνητικών χορδών, ένα μουσικό όργανο ή ακόμη και ο αέρας που περνά ανάμεσα από τα δένδρα μέσα σε ένα δάσος. Υπάρχουν τέσσερα είδη ήχων: οι απλοί ήχοι, οι σύνθετοι ήχοι, οι θόρυβοι και οι κρότοι. Οι μουσικοί ήχοι συνήθως ανήκουν στην κατηγορία των σύνθετων ήχων.

Ήχος και ακοή λειτουργούν συμπληρωματικά. Η ακοή θεωρείται η δεύτερη σημαντικότερη αίσθηση, μετά την όραση, ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το περιβάλλον. Τα ανθρώπινα αυτιά δέχονται συνεχώς ερεθίσματα - μηνύματα από το περιβάλλον, τα οποία μεταφέρουν στον άνθρωπο κρίσιμες πληροφορίες, χωρίς να γίνονται πάντα συνειδητά αντιληπτές.

Η φυσιολογία του ανθρώπινου αυτιού αναδεικνύει έναν εξαιρετικά σύνθετο μηχανισμό. Είναι εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το αυτί, μεταφέρονται τα ερεθίσματα από το αυτί στον εγκέφαλο και πραγματοποιείται η επεξεργασία τους μέσα σε αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η ανθρώπινη επικοινωνία όσο και η τέχνη της μουσικής, βασίζονται σε υψηλό ποσοστό στην ύπαρξη ήχου και ακοής. Όμως ο ήχος δεν είναι πάντα χρήσιμος ή ευχάριστος. Η ηχορύπανση επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία καθώς προκαλεί προβλήματα ακοής, άγχος, αλλά και ψυχοσωματικές ασθένειες.
 
Ο ήχος αρχικά μελετάται στην επιστήμη της Φυσικής και συγκεκριμένα στον κλάδο της Κυματικής Φυσικής που ονομάζεται Ακουστική. Η τέχνη και η επιστήμη της Μουσικής μελετά τρόπους δημιουργίας και οργάνωσης των ήχων με συγκεκριμένους στόχους από πλευράς αισθητικής.