Τελευταία Νέα

Ηχογράφηση Μουσικής - Ειδικεύσεις μηχανικών και τεχνικών ήχου

Εξαιρετικά σύνθετη και λεπτομερής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η δουλειά ενός μηχανικού ήχου ή ηχολήπτη μέσα στο studio ηχογράφησης. Εδώ απαιτείται συνδυασμός τεχνικής κατάρτισης, καλλιτεχνικής αντίληψης και ιδιαίτερων ικανοτήτων επικοινωνίας. Η ηχογράφηση ενός απλού ή σύνθετου μουσικού έργου συχνά προϋποθέτει την συνεργασία ενός μηχανικού ήχου ή ενός τεχνικού ήχου (ηχολήπτη) με συνθέτες, ενορχηστρωτές, μουσικούς, ειδικούς μουσικής τεχνολογίας και μουσικούς παραγωγούς που συνυπάρχουν μέσα σε ένα περιβάλλον δημιουργίας που δεν είναι άλλο από το recording studio. Το υψηλό επίπεδο επικοινωνίας είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει στην απρόσκοπτη συνεργασία όλων, προκειμένου να εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα τόσο από τεχνικής όσο και από καλλιτεχνικής πλευράς.

 
Recording Engineer (Μηχανικός Ηχογράφησης)
Ο μηχανικός ή τεχνικός ήχου που είναι υπεύθυνος για το στάδιο της ηχογράφησης σε μία μουσική παραγωγή. Εφαρμόζει συγκεκριμένες τεχνικές ηχογράφησης, εξασφαλίζει την μετατροπή της ακουστικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια με κατάλληλο τρόπο και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα της ηχογράφησης.

Assistant Engineer (Βοηθός Μηχανικός Ήχου)
Ο μηχανικός ή τεχνικός που υποστηρίζει βοηθητικά όλα τα στάδια μίας μουσικής παραγωγής με έμφαση στο στάδιο της ηχογράφησης. Αναφέρεται συχνά ως Βοηθός Ηχολήπτη.

Mixing ή Mix Engineer (Μηχανικός Μίξης)
Ο μηχανικός ή τεχνικός ήχου που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία και μίξη του ηχογραφημένου υλικού κατά την διάρκεια μίας μουσικής παραγωγής με τρόπο ώστε να αναδεικνύεται η ηχογραφημένη μουσική αποδίδοντας ένα συνεκτικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και προκαλώντας το ενδιαφέρον του ακροατή.

Mastering Engineer (Μηχανικός Mastering)
Ο μηχανικός ή τεχνικός ήχου που επεξεργάζεται το προϊόν της μίξης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ηχητική ομοιογένεια του υλικού και να πραγματοποιείται εκμετάλλευση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του μέσου διανομής της μουσικής (π.χ. βινύλιο, CD) με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας για τον τελικό ακροατή.

Maintenance Engineer (Μηχανικός Συντήρησης)
Ο μηχανικός ή τεχνικός ήχου ή ο ηλεκτρολόγος και ηλεκτρονικός μηχανικός που είναι επιφορτισμένος με την συντήρηση και καλή λειτουργία του στουντιακού εξοπλισμού.