Τελευταία Νέα

Επίπεδα Σπουδών στο Χώρο του Ήχου

Οι βασικές ειδικεύσεις στον χώρο του επαγγελματικού ήχου σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένες σπουδές που πραγματοποιούνται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα διάφορων βαθμίδων. Συχνά γίνεται αναφορά σε σπουδές ηχοληψίας - ηχολήπτη (τεχνικού) ή μηχανικού ήχου (μηχανικού). Όπως είναι φυσικό οι περιγραφικοί τίτλοι ονομασίας των σπουδών όπως Sound Recording, Sound Engineering και Audio Engineering ομοιάζουν, ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών στον χώρο του ήχου, το οποίο καθορίζεται από τον απονεμόμενο τίτλο όπως Πιστοποιητικό, Δίπλωμα, Πτυχίο - Μπάτσελορ.

Σπουδές Τεχνικού Ήχου (Τύπος 1) πραγματοποιούνται σε κρατικές ή ιδιωτικές σχολές και κολέγια, και συνήθως έχουν διάρκεια 1 έως 2 έτη. Με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων καθώς και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων - European Qualifications Framework (EQF), τα πτυχία που απονέμονται βρίσκονται στα επίπεδα 4 έως 5. Στο αγγλοσαξονικό σύστημα εκπαίδευσης απονέμονται τίτλοι σπουδών όπως Certificate, Diploma, HND κ.α. Είναι προσανατολισμένες στην εξειδικευμένη χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού ήχου για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Στην Ελλάδα, σπουδές αυτού του τύπου, παρέχονται κυρίως από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) απονέμει Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας "ΗΧΟΛΗΨΙΑ" έπειτα από την επιτυχημένη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων.

Σπουδές Μηχανικού Ήχου (Τύποι 2 και 3) πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε κρατικές ή ιδιωτικές πανεπιστημιακές σχολές και έχουν διάρκεια 3 έως 4 έτη. Με βάση το European Qualifications Framework (EQF) τα πτυχία που απονέμονται βρίσκονται στα επίπεδα 6 έως 8. Στο αγγλοσαξονικό σύστημα εκπαίδευσης, στην περίπτωση των σπουδών τύπου 2 απονέμεται ο τίτλος BMus ενώ στην περίπτωση σπουδών τύπου 3 απονέμονται οι τίτλοι BSc ή BEng. Οι σπουδές μηχανικού ήχου είναι προσανατολισμένες στον σχεδιασμό, την δημιουργία και την έρευνα. Έχουν εφαρμογή στον σχεδιασμό και την κατασκευή συσκευών οικιακού ή επαγγελματικού ήχου και στις εγκαταστάσεις συστημάτων αναπαραγωγής ήχου, στη δημιουργική χρήση σύνθετου επαγγελματικού εξοπλισμού ήχου υψηλού επιπέδου για εφαρμογές όπως η ηχογράφηση και η παραγωγή μουσικής ή και στα δύο.

Μεταπτυχιακές σπουδές Μηχανικού Ήχου πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε κρατικές ή ιδιωτικές πανεπιστημιακές σχολές και έχουν διάρκεια 1 έως 2 έτη. Με βάση το European Qualifications Framework (EQF) τα πτυχία που απονέμονται βρίσκονται στο επίπεδο 7. Στο αγγλοσαξονικό σύστημα εκπαίδευσης, στην περίπτωση των σπουδών τύπου 2 απονέμεται ο τίτλος MMus ενώ στην περίπτωση σπουδών τύπου 3 απονέμονται οι τίτλοι MSc ή MEng. Επίσης απονέμονται τίτλοι όπως MPhil, Postgraduate Diploma PGDip και Postgraduate Certificate PGCert.

Διδακτορικές σπουδές Μηχανικού Ήχου πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε κρατικές ή ιδιωτικές πανεπιστημιακές σχολές και έχουν διάρκεια 3 έως 6 έτη. Με βάση το European Qualifications Framework (EQF) τα πτυχία που απονέμονται βρίσκονται στο επίπεδο 8. Στο αγγλοσαξονικό σύστημα εκπαίδευσης συνήθως απονέμεται ο τίτλος PhD ή DPhil.

Οι σπουδές σε όλα τα επίπεδα στον χώρο του ήχου, όπως τεχνικών ήχου - ηχοληπτών και μηχανικών ήχου, δεν θα πρέπει να συγχέονται με αυτές στη Μουσική Τεχνολογία παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτονται παραπλήσια αντικείμενα σπουδών.

Επίπεδα σπουδών στον χώρο του ήχου