Τελευταία Νέα

Τι είναι η Μηχανική Ήχου;

Η Μηχανική Ήχου (Audio Engineering) είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη που ασχολείται με τον ήχο ξεκινώντας από τις μεθόδους μετατροπής του από ακουστική σε ηλεκτρική ενέργεια - ακουστικό σήμα, έως και την αντίστροφη διαδικασία. Πραγματεύεται τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την χρήση συσκευών διαχείρισης, εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής του ήχου. Λόγω της σύνθετης φύσης της επιστήμης, συνδυάζει στοιχεία που σχετίζονται με επιστήμες και τέχνες ή τομείς τους όπως: η ηλεκτρολογία και τα ηλεκτρονικά (electrical and electronic engineering), η ακουστική (acoustics), η ψυχοακουστική (psychoacoustics), η επιστήμη υπολογιστών (computer science) και η μουσική. Η Μηχανική Ήχου θεωρείται ότι παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με την Αρχιτεκτονική ως προς την σύγκλιση επιστήμης και τέχνης.

Η ειδίκευση του αρχιτέκτονα μηχανικού συνδυάζει στοιχεία της ειδίκευσης του πολιτικού μηχανικού με στοιχεία των εικαστικών τεχνών. Αντίστοιχα, η ειδίκευση του μηχανικού ήχου συνδυάζει στοιχεία της ειδίκευσης του ηλεκτρολόγου και του ηλεκτρονικού μηχανικού με στοιχεία της τέχνης της μουσικής.